Portal_background_image

دستورالعمل ساماندهي انتصاب مديران در استانداري

جهت دریافت دستورالعمل ساماندهی انتصاب مدیران در استانداری از لینک ضمیمه استفاده نمایید.


دریافت فایل پیوست

جهت دریافت فایل ضمیمه از این قسمت اقدام نمایید

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها