Portal_background_image

دستور العمل اجرايي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي

جهت دریافت دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای از لینک ضمیمه استفاده نمایید.


دریافت فایل پیوست

جهت دریافت فایل ضمیمه از این قسمت اقدام نمایید

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها