Portal_background_image

راهنماي استقرار ميز خدمت

جهت دریافت دستورالعمل راهنمای استقرار میز خدمت از لینک ضمیمه استفاده نمایید.


دریافت فایل پیوست

جهت دریافت فایل ضمیمه از این قسمت اقدام نمایید

مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها